sobota, 4 lutego 2012

Czas wolny od zajęć wykorzystany na udział w szkoleniach

Członkowie Koła Naukowego Anglistów PWSZ w Elblągu uczestniczyli w dniu 4 lutego 2012 w konferencji metodycznej zatytułowanej "Always Learning", zorganizowanej przez wydawnictwo PEARSON-LONGMAN. Tematem przewodnim konferencji było nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Szkolenie składało się z dwóch sesji. Pierwsza z nich została zatytułowana "Teaching through discovery" i była połączona z prezentacją nowych podręczników dla klas I-III. Podczas tej części spotkania przebrnęliśmy przez wiele ćwiczeń praktycznych w zakresie prowadzenia zajęć dla najmłodszych uczniów  szkół podstawowych. Druga część konferencji została zatytułowana "Active Learning for upper-primary students". Podczas tej sesji omówiona została nowa podstawa programowa, która zaczyna obowiązywać w klasach IV od roku szkolnego 2012/2013.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali atrakcyjne materiały szkoleniowe, poradnik objaśniający treść nowej podstawy programowej, egzemplarze zaprezentowanego kursu dla klas I-III "Our discovery Island", a także certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji metodycznej. Studenci filologii angielskiej, członkowie Koła Naukowego Anglistów ponownie wykazali się swoją aktywnością uczestnicząc w kolejnym szkoleniu dla nauczycieli w bieżącym roku akademickim.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jakie zagadnienia chciałbyś (chciałabyś) omawiać podczas spotkań Koła Naukowego Anglistów?