niedziela, 4 marca 2012

Szkolenie "Make an educated choice"

Dnia 2 marca 2012 Członkowie Koła Naukowego Anglistów wzięli udział w szkoleniu metodycznym organizowanym przez wydawnictwo PEARSON-LONGMAN zatytułowanym Make an educated choice.

Konferencja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich – zatytułowana Rewriting the Rules for Writing została przeprowadzona przez Pana Jeremyego Daya, współautora podręcznika New Matura Success i została poświęcona metodom nauczania pisania w klasach gimnazjalnych. Podczas warsztatów zostały nam przedstawione bardzo przydatne metody usprawnienia pisania podczas prowadzenia lekcji dla nastolatków. Tak jak to podsumował Pan Day – „Writing doesn’t have to resemble stairs (you need to do it, it makes you fit, but it’s boring”- wystarczy tylko dobrać odpowiednie środki dydaktycznie, lub zaangażować innych uczniów we współpracę.


Druga część spotkania pod tytułem The New Curriculum – a Straightjacket or a Shopping List została skierowana do nauczycieli klas szkół ponadgimnazjalnych i została przeprowadzona przez Panią Annę Sikorzyńską- autorkę podręcznika „Matura Choice”. Wykład został zadedykowany problemowi znanemu chyba dla każdego nauczyciela języka obcego – czego właściwie powinniśmy uczyć? – języka czy przygotowania do matury? Słownictwa czy gramatyki? Zagadnień leksykalnych czy może umiejętności komunikacyjnych? Czy format nowej matury wprowadzony w 2015 r. będzie nam bardziej pomagał czy też szkodził? W rezultacie doszliśmy do wniosku iż każdy z w/w aspektów jest ważny, a nowa matura jest jakby ułatwieniem dla nauczycieli, którzy za pomocą owego dokumentu mogą kontrolować postępy swoich podopiecznych.

Każdy obecny na szkoleniu otrzymał atrakcyjne materiały szkoleniowe, broszurę zawierającą zadania z pisania dla uczniów gimnazjalnych, podręcznik Matura Choice oraz certyfikat uczestnictwa.

Autorką artykułu jest Beata Ziarko, studentka II roku filologii angielskiej PWSZ Elbląg.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jakie zagadnienia chciałbyś (chciałabyś) omawiać podczas spotkań Koła Naukowego Anglistów?