wtorek, 31 stycznia 2012

Studenci drugiego roku anglistyki uczestniczą w szkoleniu

W dniu 31 stycznia 2012 r. czworo studentów drugiego roku filologii angielskiej, członków Koła Naukowego Anglistów, uczestniczyła w szkoleniu praktycznym zorganizowanym przez Wydawnictwo OXFORD University Press w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych. Szkolenie składało się z trzech modułów. 

Pierwszy z nich dotyczył metod pracy z sześciolatkami podczas zajęć języka angielskiego w przepełnionych klasach. Ćwiczenia poprowadziła Pani Małgorzata Jones. Podczas tej części konferencji dowiedzieliśmy się w jaki sposób należy pracować z maluchami, które od kilku lat rozpoczynają edukację w szkołach nieco wcześniej, bo już od 6 roku życia. W trakcie zajęć zostało zaprezentowanych wiele ćwiczeń praktycznych, które można zastosować w klasie, podczas prowadzenia lekcji dla najmłodszych uczniów. 

Kolejne dwie części warsztatów poprowadziła Pani Ewa Palczak, współautorka nowego podręcznika dla klas IV-VI szkoły podstawowej "Steps in English". Tematem drugiego modułu było testowanie dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Z tej części szkolenia dowiedzieliśmy się w jaki sposób przeprowadzać test diagnostyczny po etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz jak konstruować testy, tak aby odpowiadały one możliwościom i potrzebom uczniów klas I-III. Ostatni moduł dotyczył przygotowania do egzaminu językowego po klasie VI, który zostanie wprowadzony w polskich szkołach podstawowych od 2015 r. Oprócz tego, zapoznaliśmy się z założeniami nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych.

Udział w szkoleniu jest już kolejną inicjatywą studentów anglistyki, którzy uczestniczyli w listopadzie w warsztatach zorganizowanych przez PASE - Stowarzyszenie na Rzecz Nauki Języków Obcych zatytułowanych "Kapelusze Lektora" oraz w konferencji Michaela Swana o nauczaniu gramatyki w Gdańsku, w grudniu ubiegłego roku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jakie zagadnienia chciałbyś (chciałabyś) omawiać podczas spotkań Koła Naukowego Anglistów?