środa, 11 stycznia 2012

Styczniowe spotkanie Koła Naukowego

W dniu 11 stycznia odbyło się spotkanie studentów I i II roku filologii angielskiej, członków Koła Naukowego Anglistów PWSZ w Elblągu. 90-minutowe spotkanie dotyczyło zawodu tłumacza przysięgłego. Przy aktywnym udziale studentów, została przedstawiona prezentacja "Prawno-etyczne aspekty zawodu tłumacza przysięgłego", a także wyświetlony krótki film dotyczący sposobu wykonywania tłumaczenia konsekutywnego. Osoby uczestniczące w zajęciach Koła podjęły dyskusję na temat obowiązujących regulacji dot. drogi do zawodu tłumacza przysięgłego, cech jakie musi posiadać osoba wykonująca tłumaczenia ustne oraz pisemne, a także uprawnień i kompetencji tłumaczy. Prezentację zakończyło omówienie obowiązków tłumacza wraz z elementami etyki zawodowej. Zostało uzgodnione, iż ze względu na sesję egzaminacyjną, następne spotkanie odbędzie się na początku nowego semestru.Choć liczba osób znających języki obce jest spora, to nie każdy może zostać tłumaczem. Tłumacz nie tylko bowiem musi znać język, ale musi go opanować doskonale. Co więcej, musi dysponować wiedzą znacznie szerszą niż tylko językowa. Niezbędne są umiejętności łatwej komunikacji z innymi, a więc talenty interpersonalne. Tłumacz ustny musi posiadać odpowiednią prezencję i kulturę osobistą, a także refleks i umiejętność koncentracji, w różnych warunkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jakie zagadnienia chciałbyś (chciałabyś) omawiać podczas spotkań Koła Naukowego Anglistów?