piątek, 23 grudnia 2011

Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Anglistów

Dnia 30 listopada o godzinie 15:30 odbyło się pierwsze spotkanie Koła Naukowego Anglistów. W spotkaniu uczestniczyło łącznie ponad 20 studentów pierwszego i drugiego roku filologii angielskiej. Podczas spotkania, w drodze jawnego głosowania, jednogłośnie ukonstytuował się Zarząd Koła:

- Przewodniczący Koła: Tomasz Dłuszczakowski, II rok filologii angielskiej z j. niemieckim
- Zastępca Przewodniczącego Koła: Mikołaj Ziemiński, I rok filologii angielskiej
- Sekretarz Koła:  Artur Łuszczak, II rok filologii angielskiej z j. niemieckim.

Opiekunem Koła Naukowego Anglistów jest p. mgr Marlena Kardasz, nauczyciel akademicki  w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ.

Podczas pierwszego zebrania, omówiliśmy wstępnie tematykę następnych spotkań oraz dalszą organizację prac Koła, powiedzieliśmy o swoich oczekiwaniach i planach związanych z Kołem Naukowym.

Po ponad dwóch godzinach dyskusji, wyznaczono termin następnego spotkania na dzień 14 grudnia 2011 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jakie zagadnienia chciałbyś (chciałabyś) omawiać podczas spotkań Koła Naukowego Anglistów?